Системи за автоматизация
Задвижвания
Сензори
Безопасност
Компоненти за управление
Превключващи компоненти
Медицинска техника
Софтуер
POWTRAN
Промоции

град Плевен
бул."Русе" 37A, ет.З, офис 1
тел.: (064) 802 186
моб. тел.: (088) 8 738 987
моб. тел.: (088) 4 618 080
e-mail: simel@dir.bg

 
Софтуер

CX-ONE

искане на оферта

CX-SUPERVISOR

искане на оферта

CX-SERVER OPC

Устройствата Омрон се нуждаят от “Отворена интеграция”

CX-Server OPC осигурява връзка между стандартната за индустрията спецификация OPC интерфейс и мрежовата архитектура на Омрон контролерите. CX-Server OPC позволява на всеки специализиран софтуер лесно свързване с устройствата Омрон.Свързването на много различни устройства и обмена на данни между тях чрез CX-Server OPC прави разработванета на драйвери за всяко устройство излишно.CX-Server OPC включва ActiveX OPC контрол от клиента и включва графични компоненти. Чрез графична връзка е необходим само един ред програмиране, при което не се изискват знания за програмиране.

Брошура Английски

искане на оферта

CX-SERVER LITE

Проста, но ефективна връзка

Като двойка на нашия OPC продукт, CX-Server LITE е проектиран да посрещне разнообразието от нужди на програмистите от обикновените до по-усъвършенстваните. Използван за създаване на обособени HMI проекти, базирани на РС, CX-Server LITЕ позволява проектантите на клиентски програми да изпращат данни към PLC и същевременно да получават данни от него данни и да управляват контролерите по мрежата на Omron. Основан на Active X технологията, лесно е да се прибави комуникационен контрол към VB проект или Excel. Данните в реално време могат да бъдат обновявани директно в поле или диапазон от полета. CX-Server LITE включва и поредица от графични компоненти проектирани да осъществяват връзка с комуникационния контрол Чрез графична връзка orologi omega replica е необходим само един ред програмиране, при което не се изискват знания за програмиране.

Брошура Английски

искане на оферта

 
начало | мисията | услуги | новини | контакти
Обратно Начало