Системи за автоматизация
Задвижвания
Сензори
Безопасност
Компоненти за управление
Превключващи компоненти
Медицинска техника
Софтуер
POWTRAN
Промоции

град Плевен
бул."Русе" 37A, ет.З, офис 1
тел.: (064) 802 186
моб. тел.: (088) 8 738 987
моб. тел.: (088) 4 618 080
e-mail: simel@dir.bg

 

11 June 2010

Задвижвания Omron – голяма мощност, безупречно задвижване

Конструирана за ефективни, гъвкави приложения, изключваща повреди и непроизводителен престой на оборудването, новата серия честотни инвертори SX, за напрежения 400V и 690V, обхваща диапазон на мощности от 90kW до 1000kW.

Честотните инвертори серия SX съчетават директно управление на момента и ефективно векторно управление, за системи изискващи висок въртящ момент (кранове, раздробяващи машини, мелници, миксери и др.). Инверторите са оптимизирани за изпълнение на задачи за регулиране на разход и налягане, включително управление на вентилатори, помпи, компресори и др.

Максимална гъвкавост при приложение

За максимална гъвкавост при приложение честотните инвертори серия SX могат да изпълняват специални технологични функции. Притежават вградена PLC функционалност и имат ТК-дисплей, който може лесно да бъде програмиран, в зависимост от специфичните изисквания на потребителя. Апаратната част също може да бъде адаптирана към изискванията на клиента. Например, може да бъде предвидена поддръжка на мрежов интерфейс от различен тип. Също така е достъпно изпълнение с течно охлаждане.

Защита от повреди

Алгоритъмът за директно управление на момента, използван в честотните инвертори серия SX, гарантира висока скорост на реакция при сътресения, причинени, например от пиково натоварване и резки смени на натоварването, защитавайки по този начин оборудването от механични повреди и предотвратяване от непланирани престои за изключване на задвижването при авария.

Функция за енергоспестяване

За работа с вентилатори, помпи и други аналогични товари, в честотните инвертори серия SX е предвидена специална функция за енергоспестяване, в това число: режим на икономия на енергия (режим на готовност), който напълно спира двигателя, ако не е необходимо въртене; функция за управление на няколко помпи, позволяваща управление на до седем помпи или компресори с помощта на един честотен инвертор.

Управление мощността на вала

Предвидена е функция за управление на мощността на вала на електродвигателя, която следи кривата на натоварването в целия диапазон на скоростта и я сравнява с установените от потребителя прагови нива за издаване на предупреждение и спиране на двигателя. Това позволява оперативно откриване на опасни режими на работа, например режим на повишено или понижено натоварване, което може да доведе до повреждане на цеховото оборудване и продължително спиране на работата.

Всички модели от серия SX имат компактна конструкция и се предлагат в здрав корпус, изпълнение IP54. За максимално съкращаване времето и разходите за монтаж във всички модели е вграден ЕМС филтър клас 3, а моделите с мощности над 200kW са снабдени с вградени стопяеми предпазители.

 
начало | мисията | услуги | новини | контакти
Обратно Начало