Системи за автоматизация
Задвижвания
Сензори
Безопасност
Компоненти за управление
Превключващи компоненти
Медицинска техника
Софтуер
POWTRAN
Промоции

град Плевен
бул."Русе" 37A, ет.З, офис 1
тел.: (064) 802 186
моб. тел.: (088) 8 738 987
моб. тел.: (088) 4 618 080
e-mail: simel@dir.bg

 

01 October 2010

Новите Импулсни I/O модули за CJ2M CPUs

С новите CJ2M-MD211 и CJ2M-MD212 импулсни входно/изходни (I/O) модули, многообразният контрол на позиция за над четири оси , може да бъде добавен лесно и ефективно откъм разходи към всеки текущ модел в нашата CJ2M серия на програмируемите контролери (PLCs). Новите модули осигуряват избори на контрол на позицията, които са далеч по-мощни и многообразни от тези, предлагани от по-малките PLC-та, но далеч по-евтини от съвременните решения за контрол на позицията.

Изберете за да отговори на вашите нужди

Потребителите на новите модули могат да изберат от пълния обхват от CJ2M CPUs, които съществуват с капацитет на програмата от 5K до 60К стъпки, като основа на тяхното създаване. Те могат също така да прибавят над два импулсни входно/изходни модули, които заедно с командите за контрол на позицията, вградени в CJ2M CPU, ще позволят директен контрол по над четири оси.

Високо-скоростен и с голяма точност импулсен изход

За да помогне на потребителите да постигнат по-къс цикъл от време на машината, импулсните входно/изходни модули предлагат стартиране с висока скорост. Особено, новата инструкция за прекъсване на захранването изключва закъснения, свързани с времето на прекъснатия отговор и работят с много прекъсвания, позволявайки по този начин захранването да бъде постигнато лесно и с голяма точност. Точността при позициониране е също постигната благодарение на контрола на импулсния цикъл от 1 ms и изходна честота от 100 kpps, която осигурява плавен контрол.

Плавен контрол и намаляване на скоростта

Така както кривите на линейното ускоряване и намаляване на скоростта типично се постигат чрез системи за контрол на позицията, новите импулсни входно/изходни модули поддържат S- крива на ускорението и намалението на скоростта.

Гъвкавост и функционалност

Входовете на импулсните модули могат да бъдат конфигурирани да работят по четири различни начина: нормален вход, вход за прекъсвания, вход за бърз отговор и високо-скоростен броячен вход. Комбинацията от различните типове входове на обособената импулсна входно/изходна единица, ви позволява да адаптирате PLC-то към машината без да променяте хардуера.

Лесно, все още мощно програмиране, контролиране и отстраняване на дефектите

В допълнение на новите импулсни входно/изходни модули ние обезпечаваме мощно, все още интуитивно програмиране, средства за контрол и отстраняване на дефектите. Инструкциите за това, заедно с библиотека от функционални блокове за контрол на позицията чудесно намаляват усилията за програмиране, докато усъвършенстваните функции за проследяване на данни в CJ2M PLC и нашият софтуер CX-Programmer V9 , позволяват детайлни анализи на режима за контрол на позицията.

 
начало | мисията | услуги | новини | контакти
Обратно Начало