Системи за автоматизация
Задвижвания
Сензори
Безопасност
Компоненти за управление
Превключващи компоненти
Медицинска техника
Софтуер
POWTRAN
Промоции

град Плевен
бул."Русе" 37A, ет.З, офис 1
тел.: (064) 802 186
моб. тел.: (088) 8 738 987
моб. тел.: (088) 4 618 080
e-mail: simel@dir.bg

 

14 December 2010

Оптични сензори серия Е32

Новите топло и химически устойчиви модели бяха прибавени към вече обширната серия на оптични датчици Е32. Те идеално съответстват на нуждите на конструкторите на машини и са специфично проектирани да предложат дълъг живот и добро изпълнение дори и в най-сложната околна среда.

Типични приложения на нашите нови оптични сензори включват области, изискващи хигиенични условия като във фармацевтичните заводи, хранителната промишленост и съоръжения за пълнене на напитки и изобщо съоръжение за пълнене, химически третирани зони в заводите за производство на полупроводници.

Топлоустойчив оптичен сензор

Новите Е32-_51R топлоустойчиви оптични сензори комбинират способността да издържат температури над 100 ºC с минимум отклонение на влакното в радиус само от 2 mm. Това означава че те могат да бъдат използвани в условия на окръжаващите среда с висока температура и така те могат да бъдат инсталирани лесно, дори и за приложения където мястото е ограничено. Новите датчици допълват съществуващите оптични в серията Е32, която включва видове подходящи за употреба над 400 ºC.

Химически устойчив влакнесто-оптичен сензор

За приложения където сензорите могат да бъдат изложени на химикали и измиващи препарати, ние предлагаме продуктите в E32-_11F серията. Тези продукти са устойчиви на ефектите от всички, случайно попаднали разтворители и пречистващи агенти. Серията на оптично-влакнестите датчици са произведени чрез използване на нова техника, която осигурява повишена гъвкавост на продукцията и следователно дори по-добра стойност на парите за вас като потребител.

Изберете техничските характеристики от които се нуждаете

В допълнение на тези нови фибро-оптични датчици, сега ние можем да ви предложим един пълен обхват от решения, които отговарят на всички ваши изисквания на всички нива. От най-скъпите приложения до най-търсените.

 
начало | мисията | услуги | новини | контакти
Обратно Начало