Системи за автоматизация
Задвижвания
Сензори
Безопасност
Компоненти за управление
Превключващи компоненти
Медицинска техника
Софтуер
POWTRAN
Промоции

град Плевен
бул."Русе" 37A, ет.З, офис 1
тел.: (064) 802 186
моб. тел.: (088) 8 738 987
моб. тел.: (088) 4 618 080
e-mail: simel@dir.bg

 

25 March 2011

Омрон предлага дори повече от контрол

Независимо от обхвата и многообразието на своята серия релета K8AB за измерване и контрол, Омрон обнови функционалността за последователност на фазите и прекъсването им при релето K8AB-PH1. Идеално за употреба в индустриални условия, релето K8AB-PH1 осигурява един подходящ и сигурен начин на предпазване от случайно обръщане на фазата, което може да предизвика значителна повреда в съоръженията чрез обратно завъртане на мотора и срещу загуба на някоя от фазите, което може да доведе до прегряване на мотора.

Следене на фазовия цикъл и прекъсване на фазата

Ключова особеност на обновения K8AB-PH1 е, че то може да улови прекъсване на фазата в електрическите вериги на мотора дори когато мотора работи. Релето, което може да бъде използвано с каквото и да е трифазно захранване в обхвата 200-500 V, работи когато напрежението на някоя фаза падне под 80% от това на другите фази или фазовия цикъл е неправилен.

LED индикатор показва състоянието на изхода на релето

Релето K8AB-PH1 има свободен контакт с номинален ток 6 A, който е подходящ за директна връзка за контрол на ел.вериги на мотора. Незабавно визуално потвърждение на състоянието на изхода на релето е осъществено чрез LED индикатора, с отделно показване , че захранването на релето съществува.

Повече в серията на K8AB

Наскоро усъвършенстваното реле K8AB-PH1 допълни серията на релетата K8AB-PA и K8AB-PM. Релетата K8AB-PA могат да бъдат използвани едновременно с три- и четирипроводни системи и предлагат асиметрично откриване в допълнение на следенето на фазовия цикъл и прекъсването на фазата. K8AB-PM предлага подобна на K8AB-PA функционалност, но прибавя откриване на свръхнапрежение или спад в напрежението с регулируемо от потребителя ниво на аларма.

В серията съществуват още еднофазови токови релета K8AB-AS, еднофазови релета за високо и ниско напрежение K8AB-VS, еднофазови релета за сравнение на напрежението K8AB-VW, и K8AB-PW трифазни релета за сравнение на напрежението.

Компактни размери и лесно монтиране

Всички релета в серията K8AB се характеризират с компактност и ширина от 22.5 mm на корпуса им, ги прави подходящи за монтиране върху DIN шина. За да се осигурят лесно инсталиране и работа, всички видове релета са снабдени с отпечатана върху челния им панел, схема на работа, което представлява удобство при свързване.

 
начало | мисията | услуги | новини | контакти
Обратно Начало